Tổng Hợp Dễ Hiểu Nhất Về Google Display Ads Bạn Cần Biết

Google sở hữu nền tảng Display Ads rất đồ sộ, bài bản và tương đối dễ sử dụng. Tuy nhiên bạn gặp khó khăn trong việc hệ thống hóa các ứng dụng, định dạng,… của Display Ads, đây sẽ là bài viết tổng hợp dễ hiểu nhất để bạn tự tin tìm hiểu và sử dụng dạng quảng cáo này.

1. Creative Format
Về mặt hiển thị, Display Ads sẽ có 4 kiểu chính gồm:
    Banner                Gmail Ads            Responsive Ads      Dynamic Ads

  • Banner gồm banner tĩnh, banner động (HTML, gif)
  • Gmail Ads là dạng display hiển thị trong Gmail ở tab Promotion, bao gồm các dạng hiển thị:

Gmail initial ad state on mobile


Gmail expanded ad state on mobile

Gmail catalog ad on desktop

  • Responsive Ads là dạng quảng cáo trong đó nhà quảng cáo chỉ cần cung cấp hình ảnh, chữ; Google sẽ tự động kết hợp các nguyên tố đó để tạo nên banner quảng cáo hoàn chỉnh và cũng tự động tương thích với tất cả kích cỡ của các vị trí quảng cáo trên các websites. Thông thường Responsive Ads bao gồm:

Responsive image ad

Responsive native ad

Responsive dynamic ad

Trong đó Dynamic Ads khác biệt với các dạng responsive ads ở chỗ nó lấy hình ảnh và thông tin từ product feed và hiển thị quảng cáo một cách personalised đến người cùng cụ thể. Giả sử, bạn vừa mới xem các sản phẩm về váy đầm chấm bi, Dynamic Ads sẽ hiển thị các sạn phẩm váy đầm chấm bi bạn vừa xem và các sản phẩm liên quan.
2. Làm Cách Nào Để Ứng Dụng Display Ads Một Cách Hiệu Quả?
Bảng sau đây sẽ giúp bạn biết được dạng Display Ads nào nên được sử dụng ứng với mục tiêu marketing cụ thể trong từng giai đoạn. Tương đương đó, bạn cần sử dụng hình thức bidding nào, nhắm vào nhóm đối tượng nào và chỉ số nào để đo lường chính xác nhất? Chỉ cần nhớ được bảng này, bạn đã nắm chắc được chiến thắng trong tay trên mặt trận quảng cáo hiển thị!

FormatsTargetingBiddingMetric to Measure
Build Awareness
(Reach)
Standard AdsAffinity/Custom Affinity
Topics
Life Events* (Gmail)
vCPM
CPC
Viewable-Impressions
Clicks
Consideration
(Traffic)
Responsive Ads
Multi product catalogue
Standard Ads
Smart Display Campaignsor
Similar Audiences
eCPC
CPC
Clicks
Click-through rate
Drive Action
(Conversion)
Responsive Ads
Dynamic Ads
Standard Ads
Smart Display Campaigns
Remarketing
In-market Segments (Gmail + GDN)
Target CPAConversions
Cost per conversion
Grow LoyaltyDynamic Ads
Responsive Ads
Customer Match (Gmail)
Remarketing
Target ROAS
Pay Per Conversion
Return on ad spend


Your Turn! Hãy bắt tay thực hiện ngay 1 Display Ads Campaign mới thật chỉn chu và chia sẻ ngay kinh nghiệm của bạn tại mục bình luận 😉