Tối ưu hóa quảng cáo tìm kiếm động: Các phương pháp hay nhất của Google

Quảng cáo tìm kiếm động (DSA) bao gồm dòng tiêu đề tùy chỉnh riêng và trang đích giúp bạn tiếp cận khách hàng khi họ tìm kiếm – tất cả diễn ra mà bạn không cần phải cập nhật danh sách từ khóa chi tiết. Dưới đây là các đề xuất để nhận được hiệu suất tốt nhất có thể từ các chiến dịch DSA.

Hình ảnh có liên quan

Sử dụng Quảng cáo tìm kiếm động để tiếp cận khách hàng [Video]
Use Dynamic Search Ads to Reach Customers

In this video, we’ll cover a couple of key reasons to use Dynamic Search Ads: 1) Reaching customers without needing to maintain a keyword list, and 2) Taking advantage of customized ads.

1. Tạo các nhóm nhắm mục tiêu dựa vào hành vi người dùng

Sử dụng các danh mục được đề xuất làm mục tiêu quảng cáo động.
Vì sao: Các danh mục được tùy chỉnh dựa vào nội dung trang web của bạn. Quảng cáo chỉ khớp với tìm kiếm được bao gồm bởi các mục tiêu của bạn khi bạn có trang đích thích hợp.

Tạo một chiến dịch DSA cho mỗi ngôn ngữ.
Vì sao: Cài đặt nhắm mục tiêu theo ngôn ngữ của bạn cần phù hợp với ngôn ngữ trang web của bạn.

Mẹo
Nếu bạn có các trang web sử dụng các ngôn ngữ khác nhau, DSA có thể là một cách tuyệt vời để thử nghiệm việc phát triển ra những thị trường quốc tế mới.

Xem xét tạo một mục tiêu tự động cho tất cả các trang web.
Vì sao: Tùy chọn này đảm bảo bạn sẽ bao gồm tất cả những truy vấn thích hợp đến trang web của bạn, trên đó bạn cũng có một trang đích thích hợp.

Mẹo
Truy vấn khớp với nhiều hơn một mục tiêu DSA trong một chiến dịch sẽ ưu tiên mục tiêu cụ thể hơn – tùy theo mục tiêu nào bao gồm ít trang trên trang web của bạn hơn. Hãy xem xét đặt giá thầu thấp hơn đối với mục tiêu cho tất cả các trang web và lưu lượng truy cập ít cụ thể hơn của chúng.

Tách riêng những mục tiêu quảng cáo động có giá trị cao dựa trên thông tin chi tiết bạn phát hiện được trong báo cáo danh mục.
Vì sao: Báo cáo này hiển thị hiệu suất để giúp bạn xác định những danh mục có hiệu suất cao. Điều chỉnh chiến lược của bạn dựa trên lưu lượng truy cập bạn đang nhận được.

Mẹo
Thậm chí nếu bạn nhận thấy những cụm từ có hiệu suất cao nhất trong báo cáo cụm từ tìm kiếm của mình, hãy tránh không thêm chúng làm từ khóa cho các chiến dịch khác. DSA hiện đã tiếp cận những cụm từ này bằng các dòng tiêu đề tùy chỉnh, dài hơn và các trang đích cụ thể.

Tạo các nhóm quảng cáo khác nhau cho các mục tiêu quảng cáo động khác nhau. Hãy đảm bảo triển khai các URL theo dõi động phù hợp nhất với bạn và các hệ thống theo dõi của bạn.
Lý do: Trong khi dòng tiêu đề DSA được tùy chỉnh và thường dài hơn dòng tiêu đề chuẩn, các nhóm quảng cáo mới cho phép các dòng mô tả được điều chỉnh nhiều hơn thích hợp hơn với truy vấn của người dùng.

Create DSA Targeting Groups Based on User Behavior – Google Best Practices

In this video we’ll talk about the steps that you should be following with your targeting: 1) Use recommended categories; 2) Create an all webpages dynamic ad target; 3) Separate out high-value targets; 4) Create different ad groups for your different targets.

2. Loại trừ lưu lượng truy cập bạn không muốn chiến dịch DSA của mình nắm bắt

Loại trừ tiêu đề, nội dung trang và URL không giao dịch khỏi mục tiêu DSA chính của bạn.
Vì sao: Các mục như blog, trang tuyển dụng hoặc hoặc những mặt hàng đã hết hàng/không còn được cung cấp có thể không tạo ra lợi tức đầu tư tốt cho bạn.

Mẹo
Tạo các loại trừ mục tiêu quảng cáo động đối với những mục như PAGE_CONTENT chứa “hết hàng” hoặc “không có sẵn trực tuyến” và URL chứa “tuyển dụng” hoặc “Câu hỏi thường gặp”.

Hãy tìm từ khóa phủ định trong báo cáo cụm từ tìm kiếm.
Lý do: Tiết kiệm tiền bằng cách loại trừ những truy vấn không cho thấy hiệu quả.

Bất cứ khi nào bạn tạm dừng hoặc xóa một từ khóa khỏi một chiến dịch tìm kiếm khác, hãy thêm từ khóa này làm từ khóa phủ định cho chiến dịch DSA của bạn.
Lý do: DSA sẽ bù lấp mọi khoảng trống về mức độ phù hợp được tạo bởi một từ khóa bị tạm dừng, ngay cả khi đó là một khoảng trống bạn không muốn lấp đầy.

Exclude Traffic You Don’t Want To Fine-Tune Your DSA Campaigns

In this video, we’ll cover how you can accomplish this through a handful of straightforward steps: 1) Exclude non-transactional parts of your site; 2) Look for negative keywords; and 3) Add paused keywords from other campaigns as negatives to your DSA campaigns.

3. Tối đa hóa kết quả bằng cách kết hợp DSA với đặt giá thầu tự động hoặc RLSA

Sử dụng đặt giá thầu tự động của AdWords với chiến dịch DSA của bạn.
Vì sao: Phạm vi tiếp cận tự động của DSA hoạt động tốt với đặt giá thầu tự động. Tín hiệu thời gian phiên đấu giá – những tín hiệu chính xác đến mức giống như cách viết chính xác truy vấn của người dùng – có thể được sử dụng để đặt giá thầu.

Tạo lớp Danh sách tiếp thị lại cho quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm trên chiến dịch DSA.
Vì sao: Nếu người dùng đã thể hiện sự quan tâm đến trang web của bạn, bạn có thể đặt giá thầu tùy chỉnh cho những người dùng đã đủ điều kiện này.

Nghiên cứu điển hình
Ra mắt vào năm 2005, trivago đã nhanh chóng trở thành một trong những công cụ tìm kiếm khách sạn lớn nhất thế giới. Hoạt động ở hơn 50 thị trường với hơn 30 ngôn ngữ, công ty này giúp hàng triệu người so sánh hơn 900 nghìn khách sạn từ hàng trăm trang web đặt phòng mỗi ngày. Họ đã tạo Quảng cáo tìm kiếm động cho tất cả thị trường của mình bằng cách sử dụng đề xuất danh mục kết hợp với đặt giá thầu tự động dựa trên chuyển đổi. Kết quả? CTR cao hơn tới 140% trên các cụm từ tìm kiếm cho DSA so với quảng cáo gốc, CPA thấp hơn đáng kể cho thị trường đã thiết lập và nhận chuyển đổi đáng kể tại các thị trường mới hơn.

Combine DSA With Other Tactics to Improve Performance – Google Best Practices

In this video, we’ll cover the following features: 1) Add all relevant ad extensions; 2) Use AdWords automated bidding; and 3) Layer Remarketing Lists for Search Ads onto DSA campaigns.

Content retrieved from:
https://support.google.com/adwords/answer/6274794?hl=vi.