Thông tin thanh toán

Kết quả hình ảnh cho thanh toán

Ngân Hàng Techcombank Trường Chinh
Chủ TK: PHAN TÙNG LINH
Số Tài Khoản: 1903 6609 666 019


Ngân Hàng Vietcombank Tân Bình
Chủ TK: PHAN TÙNG LINH
Số Tài Khoản: 0441 00071 1412


Ngân Hàng Đông Á CN Tân Bình
Chủ TK: PHAN TÙNG LINH
Số Tài Khoản: 0105 692 872


Ngân Hàng BIDV – CN Tân Bình
Chủ TK: PHAN TÙNG LINH
Số TK: 3681 0000 190 707


Ngân Hàng Á Châu CN Võ Thành Trang Tân Bình
Chủ TK: PHAN TÙNG LINH
Số TK Visa: 4214 9456 0209 9095


Ngân Hàng Sacombank – CN Tân Bình
Chủ TK: PHAN TÙNG LINH
Số thẻ Visa: 0601 2081 1145


Ngân Hàng Agribank CN Bình Phú HCM
Chủ TK: PHAN TÙNG LINH
Số Tài Khoản: 1901 20614 0918