Ưu điểm của website wordpress người làm SEO cần biết

Ưu điểm của website wordpress người làm SEO cần biết

Ưu điểm của WordPress Hoàn toàn miễn phí, tức là bạn có thể dùng nó để tạo một website/blog mà không phải trả tiền để mua mã nguồn; Dễ sử dụng, WordPress được tạo ra nhằm giúp cho việc tạo