Giảm chi phí quảng cáo google ads

Vui lòng xem xét điểm sau để giảm chi phí:
1. Kiểm tra mức độ liên quan của từ khóa, cpc tối đa và loại đối sánh.
2. Tạm dừng từ khóa không tạo ra trái cây.
3. Cải thiện điểm chất lượng của từ khóa. Để tăng điểm chất lượng của từ khóa, hãy chọn một số từ khóa mà bạn cho là tốt, hãy tạo nhóm quảng cáo riêng biệt cho từng từ khóa và trang đích cho mỗi từ khóa tập trung, bạn sẽ nhận được Điểm chất lượng tốt và TLB tốt và kết quả CPC thấp.
4. Tập trung vào báo cáo truy vấn tìm kiếm và thêm từ khóa phủ định và cũng tìm từ khóa tích cực.
5. Kiểm tra lịch trình quảng cáo, địa điểm, thiết bị, đối tượng, giới tính và nhóm tuổi của bạn.

Nếu bạn muốn tôi có thể chia sẻ với bạn một số bài đọc tốt có thể giải quyết vấn đề của bạn khi bạn làm theo hướng dẫn.

Kết quả hình ảnh cho giảm chi phí quảng cáo google ads