4 Tips Để Tối Ưu Hóa Google Shopping Ads Đạt Kết Quả Mỹ Mãn Nhất!

Google Shopping Ads là một định dạng quảng cáo mới vừa được Google cho ra mắt trong năm nay tại Việt Nam. Định dạng này cho phép các nhà quảng cáo hiển thị sản phẩm với hình ảnh, giá và một số thông tin khác trên trang hiển thị kết quả tìm kiếm Google khi một người dùng tìm kiếm từ khóa nhất định.

Vậy trước khi set up campaign trơn tru hoàn chỉnh, làm cách nào để tối ưu hiệu quả cao nhất? 4 tips dưới đây chắc chắn sẽ giúp bạn đạt được kết quả mỹ mãn nhất:

1. Bid Strategy
Shopping Ads đang có 4 loại hình thức bid strategy gồm Target Return on Ad Spend (Target ROAS), Maximize Clicks, Enhanced Cost-per-Click (eCPC) và Manual Cost-per-Click. Trong đó ngoại trừ Manual Cost-per-Click thì 3 bid strategy còn lại là smart bidding strategy – sử dụng machine learning của Google để tự động tối ưu hóa bid nhằm tìm được user có khả năng chuyển đổi cao nhất. Mỗi hình thức phục vụ cho mục tiêu khác nhau nhưng rất cụ thể của doanh nghiệp:

Target Return on Ad Spend (Target ROAS): tối ưu hóa doanh thu với mức ROAS kì vọng, sử dụng cho doanh nghiệp có KPI cho marketing là ROI.
Maximize Clicks: tối đa hóa số click trong ngân sách đã có, áp dụng khi nhà quảng cáo muốn lấy đươc càng nhiều số click càng tốt từ người dùng nhằm tăng cường traffic cho website hoặc 1 chương trình promotion có thời gian ngắn.
Enhanced Cost-per-Click (eCPC): đây là bid strategy với 50% automation, 50% manual. Có nghĩa là:
Với mức CPC nhà quảng cáo set up (manual),
Machine sẽ tự động tăng/giảm bid để cố gắng tìm được khách hàng có tiềm năng chuyển đổi và cuối cùng vẫn đạt được mức CPC đã đặt ra lúc đầu (automation).
Như vậy, nhà quảng cáo cần xác định rõ ràng mục tiêu marketing cụ thể là gì để từ đó lựa chọn được bid strategy phù hợp nhất.

2. Campaign Structure
Bạn nên tránh tạo nhiều shopping ads campaign cùng target đến cùng 1 nhóm sản phẩm, cùng 1 đối tượng khách hàng trong cùng 1 account vì sẽ gây ra hiện tượng cannibalization. Tức là các campaign này sẽ bị cạnh tranh lẫn nhau, campaign nào có bid cao hơn và ngân sách ngày cao hơn sẽ chạy rất tốt còn campaign còn lại thì sẽ gần như không hoạt động nổi. Ngoài ra, một campaign structure chuẩn còn giúp cho bạn dễ dàng hơn trong việc làm report và đánh giá hiệu quả campaign.

Mỗi doanh nghiệp sẽ có campaign structure khác nhau tùy thuộc vào mục đích và ý đồ của người làm kinh doanh và quảng cáo. Thông thường đối với 1 website bán hàng, ta có thể tạo campaign structure như sau:

1 campaign chứa tất cả sản phẩm rồi chia xuống từng subcate chính thông qua cột product type nhằm sau đó biết được performance của từng subcate để điều chỉnh tăng giảm bid phù hợp. Ở campaign này, ta set chế độ campaign priority = low (chế độ này nằm ở campaign level > setting).

1 campaign chứa duy nhất 1 sub cate cụ thể mà ta muốn đẩy mạnh. Ví dụ trong trường hợp này là “home living” và ta set chế độ campaign priority = medium.
1 campaign cho các chương trình promotion, trong đó ta gán tất cả các sản phẩm trong feed mà có chương trình giảm giá với custom label 0 = promotion. Và ta set chế độ campaign priority = high.

Image result for shopping ads custom label = promotion

Image result for shopping ads custom label = promotion

Mục đích của việc set campaign priority nhằm giúp machine biết được bạn muốn ưu tiên hiển thị cho campaign nào nhất, ưu tiên trung bình và ít ưu tiên. Vì vậy, giả sử 1 sản phẩm cùng nằm trong cả ba campaign thì campaign promotion sẽ được ưu tiên hiển thị sản phẩm này. Do đó, đây là cách rất hay để shopping ads campaign của bạn không bị hiện tượng cannibalization và sản phẩm nào bạn muốn đẩy mạnh, đẩy nhanh được ưu tiên hiển thị trước.

3. Audience
Trong shopping ads campaign, bạn nên thêm những audience như sau:
Remarketing:

Tất cả những người đã vào website trong vòng 14 ngày
Những người đã xem cate 1, cate 2, cate 3,… trong vòng 14 ngày
Những người đã thêm vào giỏ hàng trong vòng 14 ngày
Những người đã mua hàng trong vòng 14 ngày
Customer match: Email của khách hàng đã từng mua hàng
Similar audience: của các tập remarketing trên

Nên thêm khoảng 5 – 10 lists, và nếu số người trong list quá nhỏ bạn có thể kéo thời gian ra hơn nữa như 30 ngày, 60 ngày và tối đa là 540 ngày.

Khi thêm các tập trên bạn nên để chế độ observation nhằm báo cho machine biết bạn vừa muốn target đến tất cả những người tìm keywords cụ thể liên quan đến sản phẩm bạn bán, vừa target đến khách hàng cũ. Mục đích của việc thêm các tập audience này là để machine xác định được ai là khách hàng của bạn trong tất cả những người tìm keywords để từ đó ưu tiên hiển thị đến những người này hơn. Do nhóm người này đã quen thuộc với doanh nghiệp của bạn nên chắc chắn tỉ lệ chuyển đổi sẽ cao hơn những người khác.

4. Monitor Product
Khi chạy shopping ads, bạn cần thường xuyên kiểm tra tabs Products > Products nhằm nắm được tình trạng của sản phẩm trong feed. Khi sản phẩm trong feed có thể bị inactive, disapprove,… vì các nguyên nhân cụ thể được ghi rất rõ ràng, thì việc kiểm tra giúp bạn hiểu được làm sao để khắc phục kịp thời nhằm giữ vững performance của campaign.

Ngoài ra, tab Products > Diagnostics sẽ cung cấp cho bạn tổng quát có bao nhiêu sản phẩm bị ảnh hưởng với mỗi tình trạng sản phẩm cụ thể. Ví dụ, có 19,052 sản phẩm inactive do campaign đã bị tắt, tất cả sản phẩm này tạo ra được 461 clicks.

Your turn! Vậy bạn hãy bắt đầu ứng dụng các tips này cho shopping ads campaign của mình nhé. Nếu có bất cứ thảo luận nào, hãy để lại bình luận bên dưới 😀